Privacy Policy
Zamknij

Twoja opinia jest dla nas istotna!

Jak oceniłbyś naszą stronę w skali od 1 do 5, gdzie 5 jest najwyższą oceną, a 1 najniższą?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Prosimy wpisać swoją opinię w oknie poniżej i powiedzieć nam co myślisz !

Refresh

Support

Polityka prywatności

Transakcje w oparciu o depozyt zabezpieczający niosą ze sobą ryzyko dla Państwa kapitału i możliwość poniesienia strat większych niż wysokość wstępnego depozytu. Przed otwarciem u nas rachunku proszę zapoznać się z pełnym ostrzeżeniem o ryzyku

 • Rozumieją Państwo, że podają nam Państwo dane osobowe, z których będziemy korzystać, aby otworzyć Państwa rachunek, a także nim zarządzać i go utrzymywać.
 • Zobowiązujemy się nie sprzedawać ani nie przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem tych, które muszą je znać w związku z prowadzeniem naszej działalności. Do podmiotów tych należą centra przetwarzające i weryfikujące informacje o kartach kredytowych, organy ścigania, finansowe i inne organy regulujące, nasi audytorzy oraz Państwa inspektor ds. zgodności (jeżeli Państwo lub Państwa spółka podlegają regulacjom FCA) oraz brokerzy, z którymi możemy współpracować.
 • Możemy jednakże przekazywać Państwa dane innym spółkom wchodzącym w skład naszej grupy, które naszym zdaniem będą mogły świadczyć dla Państwa usługi.
 • Możemy również korzystać z funkcji reklamowych narzędzia Google Analytics, które pozwolą GKFX na gromadzenie informacji o danych demograficznych osób odwiedzających naszą witrynę. W każdej chwili mogą Państwo z tego zrezygnować, kontaktując się z Google
 • Możemy przekazać dane osobowe innym firmom zajmującym się transakcjami na podstawie depozytu zabezpieczającego. Nie będą one jednak zawierać informacji o żadnych otwartych pozycjach.
 • Większość informacji o naszych klientach otrzymujemy bezpośrednio od nich, ale zastrzegamy sobie prawo do uzyskiwania informacji z innych źródeł, takich jak agencje informacji kredytowej, spisy wyborców czy agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym.
 • Możemy wykorzystywać posiadane przez nas informacje do oferowania Państwu i innym klientom lepszych usług lub nowych produktów za pośrednictwem marketingu bezpośredniego lub pośredniego.
 • Wszyscy pracownicy GKFX są w pełni przeszkoleni w zakresie poufności korzystania z danych osobowych.
 • O ile to możliwe, wszelkie posiadane przez nas dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonych komputerowych bazach danych. W innych przypadkach przechowujemy dane osobowe w zabezpieczonych dokumentacjach papierowych. Żadne nieupoważnione osoby nie mają dostępu do tych baz danych.
 • Witryna GKFX korzysta z wtyczek społecznościowych, które mogą odnotować fakt, że przeglądają Państwo naszą witrynę, a informacja ta może również obejmować Państwa adres IP. Jeżeli nie chcą Państwo udostępniać tej informacji, powinni Państwo przed odwiedzeniem naszej witryny wylogować się z kont na portalach społecznościowych.
 • Nasza witryna może zainstalować na Państwa komputerze pliki cookie. Pomagają nam one lepiej spełniać Państwa wymagania, dostarczając wiedzy o tym, które części naszej witryny Państwo odwiedzają, oraz przyśpieszając Państwa nawigację. Mogą Państwo wyłączyć tę opcję w ustawieniach komputera, ale może to wpłynąć na możliwość przeglądania niektórych części naszej witryny.
 • Mimo że podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowość i aktualność posiadanych przez nas informacji, to Państwo są odpowiedzialni za powiadamianie nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych
 • Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku (Data Protection Act) mogą Państwo poprosić o udostępnienie kopii posiadanych przez nas informacji na Państwa temat, aby móc powiadomić nas o ewentualnych nieścisłościach. W tym celu należy napisać do nas wniosek o przekazanie tych informacji i potwierdzić swoją tożsamość. Możemy pobrać małą opłatę w celu pokrycia kosztów związanych z tą czynnością, ale poinformujemy Państwa o tym przed wysłaniem kopii informacji. Cała procedura może trwać do 40 dni, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego biuletynu informacyjnego ani reklamowych wiadomości e-mail, mogą w każdej chwili i bez dodatkowych opłat (z wyjątkiem opłaty za dostęp do internetu) kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” znajdujące się w każdej wiadomości e-mail przesyłanej przez GKFX.

Contact Info

UWAGA

Wszystkie produkty finansowe będące przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym, niosą ze sobą wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału. Nie są one odpowiednie dla wszystkich inwestorów i możesz stracić więcej niż swój początkowy depozyt. Prosimy upewnić się, że w pełni rozumiesz ryzyko i zasięgnąć niezależnej porady w razie potrzeby.Zobacz pełne Ostrzeżenie o ryzyku i Warunki Handlowe w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Nasze produkty są handlowane z zabezpieczeniem, i niosą dużą dozę ryzyka. Straty mogą przekroczyć Twój pierwotny depozyt. 

WYPEŁNIJ FORMULARZ BY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Refresh
Wyślij Wyślij