Regulations
Zamknij

Twoja opinia jest dla nas istotna!

Jak oceniłbyś naszą stronę w skali od 1 do 5, gdzie 5 jest najwyższą oceną, a 1 najniższą?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Prosimy wpisać swoją opinię w oknie poniżej i powiedzieć nam co myślisz !

Refresh

Regulations

The GKFX Group is authorised and regulated by some of the world’s most recognised regulatory bodies.

At GKFX you can make investments with high confidence. GKFX guarantees your security under legal terms. We are fully regulated by the major local regulators all around the world.
Regulatorzy
 • fca-logo
  Numer rejestracyjny

  501320

FCA

The Financial Conduct Authority (FCA) to niezależne, pozarządowe ciało, które otrzymało moce statutowe dzięki dokumentowi Financial Services and Markets Act 2000. Jest to organizacja regulowana, gwarantowana oraz finansowana przez branżę usług finansowych.  .

Patrz szczegóły
Koregulatory
 • bafin_logo
 • co-reg-tit03
 • co-reg-tit04
 • co-reg-tit09

Bafin

Numer rejestracyjny: 130602

The GKFX Financial Services Ltd. Frankfurt Branch is at the Bundesanstalt für Financial Services registered.

Patrz szczegóły

CNB

Numer rejestracyjny: 256/2004

CNB jest bankiem centralnym Republiki Czeskiej i nadzorcą czeskiego rynku finansowego.Bezsporne jest, na mocy Konstytucji Republiki Czeskiej i prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawą nr. 6/1993 Coll.,od Czeskiego Banku Narodowego (pdf, 137 kB) i innych przepisów.To jest podmiotem prawa publicznego, z rejestrowanym adresem w Pradze. Należy przyznać uprawnienia organu administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa.Zarządza aktywami powierzonymi mu przez państwo w sposób niezależny i przy zachowaniu należytej staranności.Interwencje w swoich działaniach są dopuszczalne tylko na podstawie ustawy. Najwyższym organem CMB jest Zarząd Banku, w skład którego wchodzą CNB gubernator, dwóch wice-prezesów i czterech członków Banku. Wszyscy członkowie Banku powoływani są przez Prezydenta Republiki Czeskiej na okres sześciu lat.

Zgodnie z art. 98 Konstytucji Republiki Czeskiej oraz ustawy nr 6/1993 Coll. o Narodowym Banku Czech z późniejszymi zmianami, głównym celem CNB jest utrzymanie stabilności cen. Osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen, tj. stworzenie środowiska o niskiej inflacji w gospodarce, jest stałym udziałem banku centralnego dla stworzenia warunków dla trwałego wzrostu gospodarczego. Niezależność banku centralnego jest warunkiem wstępnym dla skutecznych instrumentów monetarnych sprzyjających stabilności cen. Niezależność banku centralnego jest warunkiem skutecznych instrumentów monetarnych sprzyjających stabilności cen. Bez uszczerbku dla swojego głównego celu, CNB wspiera także ogólną politykę gospodarczą rządu.

Zgodnie z jej głównym celem, CNB ustala politykę monetarną, emituje banknoty i monety oraz zarządza obiegiem waluty, systemu płatności i rozliczeń pomiędzy bankami. Realizuje również nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, branżą ubezpieczeniową, funduszami emerytalnymi, związkami kredytowymi i instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nadzorem nad walutą. Jako bank centralny CNB świadczy usługi bankowe dla sektora państwowego i publicznego. Prowadzi księgi rachunkowe organizacji powiązanych z budżetem państwa, w tym organy ds. Dochodów i administracji celnej, czeska administracja ds. Ubezpieczeń społecznych, urzędy pracy, organizacje subsydiowane, fundusze państwowe i konta powiązane z budżetem Wspólnot Europejskich. Na podstawie zezwolenia Ministra Finansów CNB prowadzi transakcje dotyczące rządowych papierów wartościowych. Siedziba CNB znajduje się w Pradze. Siedem oddziałów regionalnych znajduje się w Pradze, Ústí nad Labem, Pilznie, České Budějovice, Hradec Králové, Brnie i Ostrawie.

Patrz szczegóły

Národná Banka Slovenska

Numer rejestracyjny: 591922

Národná banka Slovenska jest bankiem centralnym Republiki Słowackiej.

Od 1 stycznia 2009 roku, Narodowy Bank Słowacji jest częścią Eurosystemu. We współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym i banków centralnych krajów strefy euro, utrzymuje stabilność cen. W ramach Eurosystemu, Narodowy Bank Słowacji wykonuje zadania związane z:

 • Polityka pieniężna
 • Operacje wymian i rezerw zagranicznych 
 • Emisja banknotów i monet euro
 • Systemy płatnicze
 • Statystyka
 • Współpraca międzynarodowa
 • Wzajemna współpraca i wsparcie wśród banków centralnych
 • Stabilność finansowa w strefie euro
 • Kolejną ważną rolą Národná banka Slovenska jest nadzorowanie rynków finansowych. 
Patrz szczegóły

CNMV

Numer rejestracyjny: 71

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) is the agency in charge of supervising and inspecting the Spanish Stock Markets and the activities of all the participantsin those markets. It was created by the Securities Market Law, which instituted in-depth reforms of this segment of the Spanish financial system. Law 37/1998 updated theaforementioned Law and established a regulatory framework that is fully in line with the requirements of the European Union and favour the development of European StockMarkets. The purpose of the CNMV is to ensure the transparency of the Spanish market and the correct formation of prices in them, and to protect investors. The CNMVpromotes the disclosure of any information required to achieve these ends, by any means at its disposal; for this purpose, it uses the latest in computer equipment and constantlymonitors the improvements provided by technological progress.The main beneficiaries of the CNMV's work are Spanish investors, to whom we must assure adequate protection. To this end, the CNMV focus particularly on improving thequality of information disclosure to the market, and particular efforts are made in the area of auditing and in developing new disclosure requirements relating to remunerationschemes for directors and executives that are linked to the price of the shares of the company where they work.

Patrz szczegóły

UWAGA

Wszystkie produkty finansowe będące przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym, niosą ze sobą wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału. Nie są one odpowiednie dla wszystkich inwestorów i możesz stracić więcej niż swój początkowy depozyt. Prosimy upewnić się, że w pełni rozumiesz ryzyko i zasięgnąć niezależnej porady w razie potrzeby.Zobacz pełne Ostrzeżenie o ryzyku i Warunki Handlowe w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Nasze produkty są handlowane z zabezpieczeniem, i niosą dużą dozę ryzyka. Straty mogą przekroczyć Twój pierwotny depozyt. 

WYPEŁNIJ FORMULARZ BY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Refresh
Wyślij Wyślij