RiskWarning
Zamknij

Twoja opinia jest dla nas istotna!

Jak oceniłbyś naszą stronę w skali od 1 do 5, gdzie 5 jest najwyższą oceną, a 1 najniższą?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Prosimy wpisać swoją opinię w oknie poniżej i powiedzieć nam co myślisz !

Refresh

Support

Ostrzeżenie o ryzyku

Wszystkie instrumenty finansowe oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, CFD oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Proszę zapoznać się z Ostrzeżeniem o ryzyku, zapisanym w naszych Ogólnych warunkach handlowych.

 • Zarówno transakcje walutowe (Foreign Exchange) jak i kontrakty różnic kursowych (Contracts for Difference) prowadzone z GKFX są produktami związanymi z depozytami zabezpieczającymi. Dlatego ze swej natury wiążą się z wysokim poziomem ryzyka w porównaniu do innych inwestycji,i w związku z tym można szybko stracić więcej środków niż się początkowo zainwestowało. Na podstawie ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. transakcje takie są zgodne z prawem
 • Transakcje związane z depozytami zabezpieczającymi są transakcjami wykorzystującymi ruch cen produktu. Rozlicza się je na podstawie różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia transakcji.
 • Nie należy handlować produktami zabezpieczonymi rachunkami depozytowymi, jeśli nie rozumie się w pełni wszystkich rodzajów ryzyka z tym związanego i jeśli nie ma się wystarczających środków dostępnych w przypadku, gdy – chociaż mało prawdopodobne, jednak możliwe – ceny danego produktu poszybują w niepożądanym kierunku, co może się wiązać z zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z wypłat depozytów i stratami.
 • Obrót wykorzystujący depozyt zabezpieczający posługuje się dźwignią finansową, która pozwala na „manewrowanie zadłużeniem”, co oznacza, że można realizować wielką transakcję, posługując się do tego małą sumą pieniędzy służącą jako depozyt zabezpieczający. Jeżeli cena zmienia się na korzyść inwestora, może on znacznie zwiększyć swoje zyski. Jednak nawet niewielki ruch cen na niekorzyść inwestora może prowadzić do znacznych strat i może wiązać się koniecznością natychmiastowego złożenia dodatkowego depozytu zabezpieczającego, aby transakcje mogły pozostać otwarte. Odpowiedzialność za to, jak i za wszelkie straty, które mogą wystąpić, jeśli pozycje będą zamknięte ponosi inwestor. Potencjalne straty lub zyski w przypadku handlu z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego są – lub mogą być – nieograniczone, i to właśnie należy zawsze brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do transakcji.
 • Nie wszystkie transakcje mogą być otwarte lub zamknięte przez 24 godziny na dobę. Wiele z nich podlega ścisłym godzinom otwarcia i zamknięcia, które w dodatku mogą się zmieniać. Są one zamieszczane na naszych Kartach Informacji o Rynku (MIS), które są dostępne online i które staramy się aktualizować, jednakże bez żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności po naszej stronie, w tym co do ich prawidłowości i dokładności. Na przykład święta państwowei zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie wpływają na godziny, w których można dokonywać transakcji. Tak samo może dojść do zawieszenia rynku z różnych powodów i w takich okolicznościach zwykle nie ma możliwości realizowania transakcji.
 • Oferty składa się według naszych cen, a nie tych występujących na giełdzie. W zależności od rynku nasze ceny zazwyczaj są oparte na kursie wymiany, ale mogą się wahać względem cen podstawowych, co wynika z różnych powodów. Wszystkie otwarte transakcje można zamknąć i rozliczyć wyłącznie za naszym pośrednictwem.
 • GKFX przechowuje niewykorzystane środki klientów detalicznych na odrębnym rachunku bankowym. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania części lub całości tych środków do poziomu, jakiego klient używa do finansowania otwartych pozycji. Jednak nawet posiadając odrębny rachunek, klient nie może otrzymać pełnej ochrony. Wszystkie środki indywidualnych klientów podlegają Regulaminowi Środków Klientów FSA, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, i na jego podstawie objęte są gwarancją w ramach Programu Rekompensat dla Usług Finansowych do maksimum 50 000 £ od 1 stycznia 2010 r. (Zobacz rozdział „Wpłaty / Wypłaty / Salda”)
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pod względem wszelkich aspektów ryzyka związanego z FX lub CFD zaleca się zasięgnąć niezależnej profesjonalnej pomocy lub porady przed podjęciem dalszych kroków.
 • Jeśli klient rozważa obrót akcjami spółki, w której sam pracuje, powinien zasięgnąć porady prawnej, aby wcześniej ustalić, czy nie narusza jakichkolwiek przepisów.
 • Transakcje wykorzystujące depozyty zabezpieczające niekoniecznie mają służyć zastąpieniu już istniejących czy tradycyjnych metod inwestowania i dlatego nie nadają się dla wszystkich.

If you do not have Adobe Reader you can download it by clicking here

UWAGA

Wszystkie produkty finansowe będące przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym, niosą ze sobą wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału. Nie są one odpowiednie dla wszystkich inwestorów i możesz stracić więcej niż swój początkowy depozyt. Prosimy upewnić się, że w pełni rozumiesz ryzyko i zasięgnąć niezależnej porady w razie potrzeby.Zobacz pełne Ostrzeżenie o ryzyku i Warunki Handlowe w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Nasze produkty są handlowane z zabezpieczeniem, i niosą dużą dozę ryzyka. Straty mogą przekroczyć Twój pierwotny depozyt. 

WYPEŁNIJ FORMULARZ BY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Refresh
Wyślij Wyślij